Kalahari Series I – 2009

Click on photos to link to photo page

Kalahari: Colours (Landscapes)

Kalahari: Big Cats I (Lions)

Photos of leopards

Kalahari: Big Cats II (Leopards)

Kalahari: Raptors

Kalahari: Desert Babies

Kalahari: Little Cats

Kalahari: Herds

Kalahari: Little Creatures

Kalahari: Wilderness Camps I

Kalahari: Wilderness Camps II

Kalahari: Little Birds

Kalahari: Wilderness Camps III

%d bloggers like this: